เบื้องหลังนิตยสารจีนเก่าๆ ความฟินที่ไม่ต้องปรุงแต่งมาก

เบื้องหลังนิตยสารจีนเก่าๆ ความฟินที่ไม่ต้องปรุงแต่งมาก
สมัยก่อนย้อนไปสัก 10 ปี นิตยสารถ่ายนู๊ดส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายแบบนอกสถานที่ แน่นอน ควยก็แน่น ควยจริง
ฟินจริง งานดีงานใหญ่ค่อนข้างฟิน

ใส่ความเห็น

Ke